*Ad-soyad birleşik, küçük harflerle, Türkçe karakterler olmadan; örneğin Kübra Abaça “kubraabaca” Kemal Faruk Açıkbaş “kemalfarukacikbas”
//Ör: 28/04/1985