*Ad-soyad birleşik, küçük harflerle, Türkçe karakterler olmadan; örneğin Kübra Abaça “kubraabaca” Kemal Faruk Açıkbaş “kemalfarukacikbas”