İstanbul Topkapı Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrencinin iş yüküne dayalı öğrenci odaklı bir kredi sistemidir. Bir derste başarılı olması için bir öğrencinin tamamlaması gereken tüm çalışmaları (teorik dersler, uygulamalar, seminerler, bağımsız çalışmalar, sınavlar, ödevler vb.) Temsil eden bir değerdir.