Hakkımızda

Vizyon

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; evrensel ve çağdaş değerleri benimsemiş, bunları yerel değerlerle bütünleştirerek kendi ekolünü yaratacak tarzda ve sürekli gelişimi esas alan bir kalite anlayışıyla çalışmalarını sürdürür. Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak,  üçünün uyum içerisinde birlikte var olduğu bir eğitim ve öğretim sistemini benimser.

 

Misyon

“Hayatın içinde, Geleceğin peşinde”

Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmek.

Sanat ve Tasarım alanında Mükemmeliyet Merkezi olmak ve tarihi lokasyon ve kültürel mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak.

 

Değerlerimiz

Sahiplenme ve Aidiyet,

Özgün modeller üretmek,

Etik standartları gözetmek,

Öncü teknolojiler kullanmak,

Kültürel mirasa sahip çıkmak,

Geçmişle geleceği birleştirmek,

Birey ve Grup çalışmasının uyumu,

Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek.

 

Tarihçe

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi kuruluş kanunu, Doç. Dr. Tolga Yazıcı başkanlığındaki Plato Vakfı girişimi olarak 16.11.2016 tarihinde (6761 numaralı kanun) TBMM’ de kabul edilmiş ve 24.11.2016 tarihinde 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Üniversite; Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Plato Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmaktadır.

Vakıf, eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetlerine 2009 yılında Plato Meslek Yüksekokulu ile başlamış ve bu tarihten itibaren sürekli büyüme ve gelişme trendi içine girmiş ve ülkemizde mesleki yükseköğretimin öncü kuruluşlarından biri olmayı hedeflemiştir. Plato Meslek Yüksekokulu bu anlayışla mesleki alanda yükseköğretimin toplumda hak ettiği algı ve beğeniyi kazanarak ülke kalkınmasında ivme yaratıcı bir etkiye kavuşması için büyük bir gayret, heves ve arzusu içinde olmuştur.

Vakıf, mesleki yükseköğretimin bu fonksiyonlarının yanı sıra, eğitim ve öğretimi bir anlamda sosyal bir sorumluluk projesi anlayışıyla yeni bir boyuta taşımıştır. Özellikle çeşitli nedenlerle üniversitelere gidemeyecek durumda olan öğrencilerin son derecede geniş burs imkânlarıyla mesleki yükseköğretim alanına yönlendirilmesi ile onlara hem yükseköğrenim yapma hem de bir meslek sahibi olma fırsatını sunmuştur.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’da, Haliç’in kıyısındaki Balat’taki samimi sokak kampüsünde günlük yaşamla iç içe, sektör deneyimi yüksek dinamik öğretim kadrosu ile gençleri geleceğe hazırlayarak, gelişmiş teknolojik altyapısı ile uygulamalı eğitim ve öğretim imkânı sunmaya devam etmektedir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, eğitim alanında edinilen bu bilgi birikimi ve tecrübenin ülke kalkınmasına ek bir katma değer olarak yeniden dâhil edilmesi ve ülkemizin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi idealine katkıda bulunmak maksadıyla eğitim, öğretim ve araştırma alanındaki faaliyetlerini arttırarak devam ettirme arzusundadır.