Hakkımızda

Misyon
İstanbul Topkapı Üniversitesi disiplinlerarası programları, deneyimli akademisyen kadrosu, çağın gerekliliklerine uygun teknolojilerle evrensel standartlarda eğitim vermeyi; toplum bilinci yüksek, sektörel teması güçlü ve inovasyon odaklı eğitim sistemini benimsemeyi ve bu doğrultuda kaynaklarını verimli kullanarak çözüm üreten bir üniversite olmayı; çalışma hayatında tercih edilen, iletişimi güçlü mezunlar yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.

Vizyon
Uluslararası düzeyde tanınan, kendi ekosistemini kurarak fark yaratan, çalışma hayatı ve eğitim açısından tercih edilen geleceğin üniversitesi olmaktır.

Değerlerimiz
Sahiplenme ve Aidiyet,
Özgün modeller üretmek,
Etik standartları gözetmek,
Öncü teknolojiler kullanmak,
Kültürel mirasa sahip çıkmak,
Geçmişle geleceği birleştirmek,
Birey ve Grup çalışmasının uyumu,
Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek.

Tarihçe

İstanbul Topkapı Üniversitesi, 21/4/2009 tarihli Bakanlar Kurulu’nca Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak Plato Meslek Yüksekokulu adıyla ve 4 bölüm ile kurulmuştur.

Ülkemize farklı alanlarda uzman profesyoneller yetiştirilmesi ve lisans eğitimi verilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ayvansaray Eğitim Vakfı tarafından 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6761 numaralı kanun 16/11/2016 kabul tarihi ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi kurulmuştur ve Plato Meslek Yüksekokulu, 2016 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlanmıştır. Öğrenci memnuniyeti ve büyümeye paralel olarak 4 bölümle başlanan eğitim hizmetleri 2016 yılına gelindiğinde 60’dan fazla programla devam etmiş ve üniversite en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yüksek doluluk oranlarıyla yer almıştır.

Yenilenme ve uluslararasılaşma alanlarında misyon farklılaşması ile eğitim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, yeni bir yapılanma ve 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7382 numaralı kanun ile adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

2009’da bir bina ile başlayan üniversitenin eğitim faaliyetleri, 2022 yılında 5 kampüs ve 100.000 m2’ye yakın alan ile devam etmektedir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Plato Meslek Yüksekokulu’nu bulundurmaktadır.

Şu an aktif olarak 25 yüksek lisans ve doktora programı, 35 lisans bölümü, 56 ön lisans programıyla girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek, iş dünyasına katkı sağlayacak mezunlar yetiştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin Kazlıçeşme Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Plato Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Balat Yerleşkesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Şişli Yerleşkesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı; Levent Yerleşkesinde Spor Bilimleri Fakültesi yer almaktadır. Yenibosna Yerleşkesinde ise Uzaktan Eğitim Merkezi bulunmaktadır.