Sağlık Hizmetleri


Tarihsel ve kültürel dokusuyla İstanbul’un en özel bölgelerde kurumsallaşan İstanbul Topkapı Üniversitesi, öğrencilerin kültürel çeşitliliklerle temasını sağlamayı ve öğrencilerine edebiyattan sanata, mimariden müziğe, tüm alanlarda birikim kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gaye ile Balat Kampüsü’nde sergi, seminer, panel gibi birçok etkinlik düzenlenmektedir. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde ayrıca öğrencilerin yasam, gelişim ve eğitim süreleri boyunca karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelmelerine, bireysel, akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak için Psikolojik Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sağlık Kültür Spor Birimi, eğitim - öğretim ve kültürel faaliyetler dışında, öğrencilerin fiziksel yeteneklerini geliştirip, beden sağlığı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan spor etkinliklerinin organizasyonuna da katkı sağlamaktadır.

Sağlık Kültür Spor Birimi temel olarak;

  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri düzenler ve planlar.
  • Öğrencilerin isteklerine ve ilgi alanlarına yönelik öğrenci kulüplerinin organize edilmesini sağlar.
  • Öğrenci konsey seçimini yürütür.
  • Sağlık hizmetleri konusunda çözümler üretir.
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri sunar.
  • Konaklama, yemek ve ulaşım konularında alternatifler geliştirir ve mevcut hizmetleri kalite yönünden denetler.