Uluslararası Programlar

Üniversitemiz ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında Erasmus+ gibi değişim programları çerçevesinde yapılan anlaşmalar gereğince, öğrenciler bir ya da iki yarıyıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görebilirler. Değişim süreleri boyunca öğrenciler İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde kayıtlı olmalıdır ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin değişim döneminde alacağı derslerin seçimi danışmanların ve yetkili Yönetim Kurulunun onayıyla, ders içerik ve programlarının uygunluğu gözetilerek ve hangi derslerden muaf olunacağı belirlenerek yapılır.  Başarılı olunan dersler, öğrencinin not dökümüne orijinal ismi ve kredisiyle aktarılır; alınan notlar genel not ortalaması hesabına dahil edilir ve derslerin değişim programı kapsamında alındığı belirtilir. Başarısız olunan derslere karşılık gelen dersler değişim dönemi sonrasında  tekrar alınır.