Dil Dersleri

İngilizce Hazırlık Sınıfı

(1) Meslek Yüksekokulunun,Fakültelerin  yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur.

(2) Başarısız sayılan öğrenciler ise bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olur. İngilizce hazırlık sınıfında birinci yarıyıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olan ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ikinci yarıyılda yerleştirildikleri programda okumaya hak kazanırlar. İngilizce hazırlık sınıfına kaydolan ve yılsonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yılda da İngilizce hazırlık sınıfına devam eder. Hazırlıkta geçirilen birinci sene sonunda tekrar edilen hazırlık süresi ve hazırlık eğitimini başarana kadar geçecek süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Meslek Yüksekokulunun ve fakültelerin Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilir. Öğrenci istediği takdirde ikinci yarıyılda yerleştirildiği program derslerine devam edebilir. Bu öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. İngilizce hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları programa devam eder. İngilizce hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara İngilizce başarı sertifikası verilir.

Program 

İngilizce Hazırlık haftalık ders müfredat programı, Üniversitemiz İngilizce eğitim ve öğretim yapan programlarındaki öğrencilerin, İngilizce işlenen ve verilen dersleri takip edebilmeleri için hazırlanmıştır.

Hazırlanan haftalık ders müfredat programında dört dil becerisi göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar yazma, okuma, dinleme / konuşma ve dil bilgisi olarak sıralanabilir. Haftalık ders müfredat programında ders saatleri şu şekilde belirlenmiştir:

Okuma dersi 6 saat, yazma dersi 6 saat, konuşma / dinleme dersi 6 saat, dil bilgisi dersi 4 saat ve konuşma / dinleme becerileriyle ilgili çalışmayı kapsayan video dersi 2 saattir. Bu kapsamda, haftalık eğitim süresi toplam 24 saattir. Eğitimle ilgili, sınav haftalarını da içeren her biri 9 hafta süren 4 modül vardır ve bir fiil yapılmak suretiyle 32 haftalık eğitim süreci bulunmaktadır. Bu süreye, seviye belirleme sınavı, hazırlıktan muaf tutulma sınavı, Cumartesi ve Pazar günleri, resmi tatil günleri ile yapılacak yarıyıl sınavları ile final sınavına ayrılan günler dâhil değildir. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programını bitirip, bölüm derslerine başlayabilmeleri için bu final sınavından en az 60 puan ve üzeri not almaları gerekmektedir.