Staj Birimi

İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencisinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının, ilgili mevzuat hükümlerine göre üniversitede oluşturulan “Staj Komisyonu” tarafından kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler, staj uygulamalarına dair yapılması gereken çalışmaları staj yönergesine göre gerçekleştirebilirler.

İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencilerinin, stajlarını uygun işletmelerde yapabilmesine imkân sağlayacak kontenjan temini için staj alanları belirlemek, ilgili birimlerle yazışmalarda bulunmak, bu amaçla program başkanları ve staj kurulundan gelen staj yeri önerilerini değerlendirmek, kurum ve kuruluşlardan gelen staj yerlerini öğrencilere duyurmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.