Bankacılık ve Sigortacılık
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Z / SA / SAD Teorik Uygulama Laboratuvar AKTS
ARR107 Temel Matematik Türkçe Z 2 0 0 4
BAI101 Genel Muhasebe Türkçe Z 4 0 0 6
BAI103 Mikro Ekonomi Türkçe Z 4 0 0 6
BAI105 Pazarlama İlkeleri Türkçe Z 3 0 0 5
VCC101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Türkçe Z 0 0 0 2
VCC103 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Z 2 0 0 4
VCC105 Temel İşletme Türkçe Z 3 0 0 5
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Z / SA / SAD Teorik Uygulama Laboratuvar AKTS
BAI102 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Türkçe Z 4 0 0 6
BAI104 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe Z 2 0 0 4
BAI106 Makro Ekonomi Türkçe Z 4 0 0 6
JUS102 Borçlar ve Ticaret Hukuku Bilgisi Türkçe Z 4 0 0 6
Üniversite Seçmeli SAD 4
Üniversite Seçmeli SAD 4
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Z / SA / SAD Teorik Uygulama Laboratuvar AKTS
BAI201 Banka ve Sigorta Muhasebesi Türkçe Z 2 2 0 6
BAI203 Finansal Yönetim Türkçe Z 2 2 0 6
URC201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe Z 4 0 0 4
URC203 İngilizce Türkçe Z 4 0 0 4
Bölüm Seçmeli SA 6
Üniversite Seçmeli SAD 4
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Dili Z / SA / SAD Teorik Uygulama Laboratuvar AKTS
URC204 Türk Dili Türkçe Z 4 0 0 4
VCC202 Bitirme Projesi Türkçe Z 1 2 0 6
VCC204 Staj Türkçe Z 0 4 0 8
VCC206 İletişim Becerileri Türkçe Z 2 0 0 4
Bölüm Seçmeli SA 4
Bölüm Seçmeli SA 4