Justice
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) -To have theoretical and practical knowledge of the basic level supported by textbooks, application tools and other sources which contain the current knowledge in the field based on the competencies gained at secondary education level.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1)
1.1) - To be able to use theoretical and practical knowledge in the field at the same level in an advanced level or in an area at the same level. - To be able to interpret and evaluate the data, to define the problems, to analyze and to develop solutions based on evidence by using the basic knowledge and skills acquired in the field.
2) Having social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collecting, applying and announcing the results of the data related to the field. - To have sufficient awareness of the universality of social rights, social justice, quality and cultural values, environmental protection, occupational health and safety.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) - To be able to conduct a study independently at the basic level related to his / her field. - To be able to take responsibility as a team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to the field. - To be able to carry out activities related to the development of the employees under the responsibility of a project.
Learning Competence
1)
1.1) To be able to evaluate the basic knowledge and skills acquired in his / her field with a critical approach, to be able to determine and meet the learning needs. - To be able to direct his / her education to an advanced level of education in the same field or to a profession at the same level. - Having a sense of life learning.
Field Specific Competence
1)
1.1) To be able to express his / her thoughts on the level of basic knowledge and skills related to his / her field through written and oral communication. - To be able to share his / her thoughts and suggestions about the problems with the experts and non-experts in his / her field. - To be able to follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues using at least one foreign language at the European language portfolio A2 level. - To be able to use information and communication technologies with computer software at the basic level of European computer use license required for the field.
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
38 - Law
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) -To have theoretical and practical knowledge of the basic level supported by textbooks, application tools and other sources which contain the current knowledge in the field based on the competencies gained at secondary education level.
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
2) Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
3) Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1)
2) Having social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collecting, applying and announcing the results of the data related to the field. - To have sufficient awareness of the universality of social rights, social justice, quality and cultural values, environmental protection, occupational health and safety.
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Karar, Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
2) Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
3) Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
4) Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) - To be able to conduct a study independently at the basic level related to his / her field. - To be able to take responsibility as a team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to the field. - To be able to carry out activities related to the development of the employees under the responsibility of a project.
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki temel bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4) Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Learning Competence
1)
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
Field Specific Competence
1)
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
2) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Conjoined

1) -To have theoretical and practical knowledge of the basic level supported by textbooks, application tools and other sources which contain the current knowledge in the field based on the competencies gained at secondary education level.
1.2) - To be able to use theoretical and practical knowledge in the field at the same level in an advanced level or in an area at the same level. - To be able to interpret and evaluate the data, to define the problems, to analyze and to develop solutions based on evidence by using the basic knowledge and skills acquired in the field.
1.4) To be able to evaluate the basic knowledge and skills acquired in his / her field with a critical approach, to be able to determine and meet the learning needs. - To be able to direct his / her education to an advanced level of education in the same field or to a profession at the same level. - Having a sense of life learning.
1.5) To be able to express his / her thoughts on the level of basic knowledge and skills related to his / her field through written and oral communication. - To be able to share his / her thoughts and suggestions about the problems with the experts and non-experts in his / her field. - To be able to follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues using at least one foreign language at the European language portfolio A2 level. - To be able to use information and communication technologies with computer software at the basic level of European computer use license required for the field.
3) Having social, scientific, cultural and ethical values ​​in the stages of collecting, applying and announcing the results of the data related to the field. - To have sufficient awareness of the universality of social rights, social justice, quality and cultural values, environmental protection, occupational health and safety.
6) - To be able to conduct a study independently at the basic level related to his / her field. - To be able to take responsibility as a team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to the field. - To be able to carry out activities related to the development of the employees under the responsibility of a project.