Dijital Oyun Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Üst Düzeye Geçiş

Mezun öğrenciler ilgili alanlarda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.