Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Bölüm Başkanı

Resim - Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi NESLİ TÜRK
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
E-posta: nesliturk@topkapi.edu.tr
Telefon: +90