Dijital Oyun Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kabul Koşulları

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nde günümüzün ve geleceğin mesleğinde eğitim almak, dijital teknolojilerin sınırsız bir ivmeyle ilerlediği şartlara hazırlıklı olmak ve oyun teknolojilerinin uçsuz bucaksız dünyasında bireysel yetkinliğe sahip olmak isteyen genç üniversite adaylarının, lise ya da dengi bir okul bitirdiklerini belgeleyen diplomaya sahip olmaları ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan yeterli olan puanı almaları gerekmektedir. Ancak bunlardan farklı olarak, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nde eğitim almak ve bir meslek sahibi olmak isteyen genç üniversite adaylarının mutlaka araştırmayı ve oyun dünyasını sevmesi, ayrıca yaratıcı olması ve yeni firkirlerini somut bir proje halinde diğer insanlarla paylaşma konusunda da yüksek bir dinamizme ve heyecana sahip olmaları son derece önemlidir.