Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kabul Koşulları

Resim Bölümü’nde eğitim almak, sanat dünyasının hızla değişen şartlarına hazırlıklı olmak ve sanat alanında bireysel yetkinliğe sahip olmak isteyen genç üniversite adaylarının, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT sınavına girmeleri gerekmektedir. Adaylar daha sonra okulumuz tarafından gerçekleştirilecek olan Yetenek Sınavı’na katılacaklar, yetenek sınavından geçerli not alan öğrenciler ise belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır. Resim Bölümü’nde eğitim almak ve sanat dünyasına adım atmak isteyen genç üniversite adaylarımızın okumayı ve araştırmayı sevmesi, yaratıcı davranma becerisine sahip olması ve bu becerilerini sanatsal yaratımlara dönüştürme konusunda yüksek bir dinamizme ve heyecana sahip olmaları beklenmektedir.