Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve güncel üniversite giriş sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.