Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Resim alanında B.A Derecesi verilir.