Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Resim alanında Lisans Derecesi verilir.