Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak ve staj zorunluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.