Dijital Oyun Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün öğretim programı içerisinde yer alan tüm zorunlu dersleri, seçmeli dersleri ve son senelerinde yapacakları bitirme projesini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz mezuniyet koşullarını tamamlayarak, “Dijital Oyun Tasarımı” alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar. 138 yerel kredi ve 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ile mezun olacak öğrencilerimiz, eğitim hayatları boyunca sadece dersler ile değil aynı zamanda alandan gelen uzmanlar tarafından verilen seminerler, meslek profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek paneller, uygulamaya yönelik eğitim programları, sektöre yönelik yaratacakları projeler, katılacakları kültürel, sanatsal, sosyal etkinlikler ve çalışma hayatının içinden elde edecekleri deneyimler sayesinde kendilerini çok daha donanımlı, birikimli ve üretken bir birey haline getireceklerdir.