Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Resim Bölümü’nde lisans derecesi almak için öğrencinin 240 AKTS’yi başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Resim Bölümü LİSANS Derecesi verilir.