Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Program kapsamında toplamda 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesinde mezun olabilirler.