Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Harita ve Kadastro programı mezunları; tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Belediyeler
Üniversiteler
TKİ, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları
Harita Genel Komutanlığı
Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.)