Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Resim Bölümünde, eğitim öğretim programı dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması alarak mezun olma hakkı kazanırlar. Sanat eğitimi alan öğrenci, bunların neticesinde; edindiği tecrübeleri, teknik deneyimlerini, sanat bilgisiyle bütünleştirerek, yeni oluşumlara ulaşmasını gerektirecek donanımlarla özgüvenli bir şekilde kendi yönünü belirleyebilir. Mezun öğrenciler, alanlarında lisansüstü eğitim yaparak kendilerini geliştirebilir, şartları yerine getirmeleri dahilinde, akademik ortamda eğitimci olabilirler. Resim Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz serbest ressam olabilir, kamusal ya da özel alanda danışmanlık yapabilir, sinema sektöründe sanat yönetmeni/sanat asistanı olarak çalışabilir, galerilerde/sanat ile alakalı kurumlarda yöneticilik, küratörlük ve eleştirmenlik yapabilirler.