Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının oldukça fazla çalışma alanı mevcuttur. Bu bölümün mezunu olarak öncelikle Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda istihdam edilebilirler. Ayrıca tüm bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında çalışabilirler.
Göreve tanımları çeşitlidir: Uzmanlık-müfettişlik yapabilecekleri gibi kaymakamlık, devlet memurluğu gibi görevlerde de bulunabilirler. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunları aynı zamanda sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler gibi kurumlarda da görev yapabilirler.