Adalet
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde öğrenimine devam edecek öğrenciler, önceki öğrenim kurumunda aldıkları derslerden belirli mevzuat çerçevesinde muaf olabilirler. Alınmış dersin içeriğinin, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.