Dijital Oyun Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, öğrenim gördükleri yurtiçi veya yurtdışındaki diğer bir Yükseköğretim Kurumundan aldıkları derslerin transferi ve muafiyet talebiyle Bölüme, kesin kayıt yaptırmalarını takip eden hafta içinde kredi ve not transfer talepleri ilgili başvurabilirler. Konuyla ilgili görüş, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek lisans öğrenim planını kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.