İç Mekan Tasarımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

İç Mekan Tasarımı Programı'nın amacı; sanat ve estetik olguları ile kültürel ve tarihsel süreçlere hakim, yapıların iç mekanlarını işlevsellik, estetik, teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan, ilgili yöntem ve bilgisayar programları ile teknik çizim ve modelleme yapabilen, kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarını saptayabilen, uygun türde ve miktarda yapı malzemesini seçebilen, yapılacak işlerin ve bütçenin planını hazırlayan, mekanın fiziksel ve estetik donatılarını belirleyen ve bu doğrultuda özgün iç mekanlar tasarlayabilen tasarımcılar yetiştirmektir.