Medya ve İletişim
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Medya ve İletişim Bölümünün amacı, habercilik, televizyon, sinema ve radyo alanlarında bilgi ve deneyim etkileşimine dayalı, öğrenim odaklı eğitim vermek ve bu doğrultuda yerel ve evrensel paylaşıma açık, değerli iletişimciler yetiştirmektir.