Adalet
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Adalet Programı'nın amacı; Hakim, Savcı ve Avukatlar ile çalışan, hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine hakim,vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi, hakim ve savcıların aldığı kararların uygulanması gibi konularda adli teşkilat ve özel sektörde çalışabilecek nitelikli ara insan gücü/personel yetiştirmektir.