İş Sağlığı ve Güvenliği
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın amacı; çalışma ortamında var olan tehlikeleri ve riskleri yok ederek ya da en aza indirerek öncelikle çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumayı, üretim güvenliğini temin ederek zamanın ve kişisel performansın azami verimlilikte kullanılmasını sağlamayı, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç, makine ve işyeri güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilmeyi ve işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlamayı görev edinen, iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin mevzuata hakim olan, mesleki etik kurallara uygun davranan iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri yetiştirmektir.