Mimari Restorasyon
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Mimari Restorasyon programının amacı, restorasyon mesleğini icra edebilecek, kamu ve özel işletmelerin Restorasyon faaliyetlerinde sorumluluk üstlenebilecek, ulusal ve uluslararası boyutta restorasyon mesleğinin sorumluluklarını bilen, uygulamaya yönelik çağdaş bilgi ve teknolojilerle günlük mevzuata hakim, alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilen, restorasyon mesleğinin temel ilkelerini uygulayabilen teknikerler yetiştirmektir.