Harita ve Kadastro
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Harita ve Kadastro programının amacı; kamuda ve özel sektörde kadastro, imar, kamulaştırma, kent bilgi sistemleri ile yol, altyapı, enerji ve sulama gibi projelerin alt yapısını oluşturan haritaların yapım ve uygulama işlerinde çalışacak; teknolojinin gelişimine paralel olarak gerekli donanım, bilgi ve tecrübeye sahip teknikerler yetiştirmektir.