Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın amacı; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta haklarına saygı doğrultusunda; gizlilik, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, sağlık kayıtlarını yapacak, istatistiki verileri alıp değerlendirebilecek, elde edilen bulguları arşivleyebilecek, tüm görevlerini sorumluluk duygusuyla yerine getirebilecek ve iletişimi güçlü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik personeli yetiştirmektir.