Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'nın amacı; Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde, uluslararası güvenilirlik ve kalite standartları ile tıbbi laboratuvar hizmeti sunacak, hasta haklarına saygı doğrultusunda gizlilik, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında çalışacak teknik elemanlar yetiştirmektir.