Ameliyathane Hizmetleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Ameliyathane Hizmetleri programının amacı; ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerrahı ameliyat sırasında asiste edebilecek düzeyde bilgili, donanımlı, yetenekli sağlık personeli yetiştirmektir.