Odyometri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Bu programın amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu olan hastaların tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme cihazı uygulamaları için kulak kalıbı ölçüsü alabilen, gerekli işitme ve denge testlerini uygulayabilen, alanında uzman doktorlar tarafından reçete edilen işitme cihazlarının kullanımı konusunda hastalara yardımcı olan, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve ekip çalışmasına yatkın nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektedir.