Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Program'nın amacı, etkili iletişim becerilerine sahip, ekip yönetimi ve yolcu ilişkileri kuvvetli, problemler ve olaylar karşısında aldığı bilgilerle hızlı ve pozitif tepki verebilen, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek, tüm havaaracı ve havaalanı işletmelerinde ve hava alanı yer hizmetlerinde başarılı olabilecek, bilgi ve yeteneklere sahip elemanlar yetiştirmektir.