Sosyal Hizmetler
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Sosyal Hizmetler Programı'nın amacı; sosyal çalışma alanında tespit edilen riskleri ortadan kaldırmak için koruyucu, önleyici, geliştirici, değiştirici ve tedavi edici çalışmaların koordinasyon sürecinde ortaya çıkan meslek elemanı ihtiyacını karşılamak, toplumsal yapıyı güçlendirecek sosyal kurumların ve sosyal politikaların parçası olarak dezavantajlı gruplara yönelik hizmet uygulamalarının kapsamında yer almak, toplumsal bilinç ve farkındalığı yüksek bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamaktır.