Eczane Hizmetleri
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Bu programın amacı, topluma sunulan sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak amacıyla eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli, gerekli bilgi ve donanıma sahip nitelikli teknik elemanların bilimsel bir ortamda yetiştirilmesini sağlamaktır.