İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Bölüm, her türlü iç mimari projeye, “iç mekan tasarım sanatı ve teknoloji birlikteliğinde yaratıcı çözümler sunmak” anafikri ve bakış açısıyla yaklaşabilen içmimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasarım sürecinde, analitik düşünebilen, özgün tasarımlar yapabilen, tasarladığını üretebilen, özgüveni yüksek, meslek etiği konusunda duyarlı içmimarlar yetiştirmek temel ilkesiyle, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımlı aygıtları yetkin şekilde kullanabilen, içmimarlar yetiştirmeyi programın öncelikli hedefidir.