Radyo, Televizyon ve Sinema
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Radyo, Sinema ve Televizyon bölümü; alanında yeterli kuramsal ve teknik beceriye sahip, gelişen iletişim teknolojilerine hakim, eleştirel düşünebilen, yaratıcılık yeteneği gelişmiş, Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının tüm kollarında çalışabilecek donanıma sahip meslek profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.