Mimarlık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Topkapı Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü eğitim/öğretim programını, disiplinler arası, yaratıcı düşünme temelli bir eğitim biçimi olarak kurgulanmıştır. Mimarlık Bölümü bölüm öğrencileri ve mezunlarında entelektüel farkındalığı oluşturmak üzere, güncel sanatın değişimine paralel olarak sanat disiplininin her dalıyla özgün bir etkileşim alanı yaratmayı hedeflemektedir.