Görsel İletişim Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; birbirinden farklı medya ve iletişim ortamlarında, yaratıcı fikirleri ve uygulamalarıyla özgün eserler üretebilecek, problem çözme yeteneğine sahip, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri takip eden, çevresine ve toplumuna karşı duyarlı, bilinçli ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.