Tiyatro
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Tiyatro Bölümü 2021-2022 yılında eğitime başlamıştır. Tiyatro programı, öğrencilere aşağıdaki alanlarda beceriler kazandırarak mezun olmayı amaçlar: Drama tarihini kültürel, estetik, felsefi, sosyal ve ekonomik katmanların içinde kavrar ve tanımlar. Araştıran, analiz eden, eleştiren ve üreten bireyler/sanatçılar olur. Gerçekleştirilecek fikirleri metin, hareket, ses, konuşma, ışık, kostüm, mekan vb. ilişkilendirerek performansa/tasarıma dönüştürür.