Müzik
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Müzik Bölümü, müzik sektörünün farklı alanlarına yönelik olarak gerekli donanıma sahip profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, mezunlarının müzik alanında kuramsal alt yapıya sahip olmasına ve uygulama alanlarında yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirmesine yönelik olarak eğitim vermektedir. Bölümümüz uygulamalı ve kuramsal eğitimin yanı sıra, müzik alanının multidisipliner yapısını göz önünde bulundurarak sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki derslerden beslenerek mezunlarımızın mesleki ve kültürel alt yapısını da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.