Tekstil ve Moda Tasarımı
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Sektörü etkileyen eğilimler ve güncel ihtiyaçlar gözlemlendiğinde, tasarımcı ihtiyacının yanında, "sektörü" çok boyutlu biçimde kavramış nitelikli profesyonellerin yetiştirmesinde zorlanıldığı açıktır. Tasarımda markalaşmanın sağlanması ve uluslararası platformlara taşınması bu alanda yetişecek profesyonellerin varlığı ile mümkündür. Bu bağlamda Türkiye'de lisans eğitimi aşamasında nitelikli işgücüne katkı üretme amacı ile hareket eden Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü bu vizyonla hem "Moda" hem de "Tekstil" odağında pratikte çok boyutlu bir bakış açısıyla sektörde faaliyet sürdüren işletmelerin ulusal ve uluslararası ölçekte etkinlik göstermesi için farklı kademelerde nitelikli işgücünü sağlamayı hedef almaktadır.
Yaratıcı düşünme ve analitik yorumlama becerilerini kullanarak araştırma ve gözlemlerin hedef odaklı yaklaşımla endüstrinin ihtiyaçları ile örtüşen özgün tasarımlara dönüştürülmesini, uygun malzeme ve yöntemlerle birlikte çağdaş dijital teknolojileri kullanarak fikirlerin ticari değer taşıyan tekstil, moda projelerine ve sanatsal değer taşıyan eserlere dönüştürülmesini amaçlayan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü disiplinlerarası işbirliği ve etkileşim açısından ideal yapılanmaya katkı sağlamayı hedeflediği gibi akademik alanda estetik algısı gelişmiş, özgür yaklaşımlarla özgün değerler yaratabilen tasarımcıların yetiştirilebilmesi için gerekli ihtiyaca da karşılık üretmeyi hedeflemektedir.