Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sekiz yarıyıllık öğreniminin ilk iki yarıyılında öğrencilerimize temel bilimsel altyapı sağlamak maksadıyla düzenlenen ders programı ile alanlarında kavrama, yorumlama ve öğrenim çıktılarını kullanma becerisi kazanması amaçlanmıştır. İzleyen dönemlerde bu bilgilerin ışığında mesleki açıdan derinleşme ve gelecekteki meslek yaşamlarında kullanabilecekleri şekilde bu bilgileri özümsemeleri mümkün olacaktır.