Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

İletişim Bilimlerinin önemli bir disiplini olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık küreselleşen dünyamızda işletmelere marka iletişimi yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, medya planlama, dijital ve sosyal medya yönetimi, kriz iletişimi yönetimi ile itibar ve risk yönetimi gibi önemli değerler katarak işletmelerin kurumsallaşmasında ve ürünlerin markalaşmasında başat rol oynayan çağdaş, popüler ve yenilikçi bir programdır.
Üniversitemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öncelikli olarak sektöre sunum ve anlatım tekniklerine hakim, etkili konuşma ve ikna becerileri gelişmiş, özgüveni yüksek, entelektüel, girişimci, meslek etiği ve eleştirel düşünce yapısına sahip, problem çözme yeteneği yüksek, yaratıcı ve üretken Halkla İlişkiler ve Reklam Uzmanları kazandırmayı amaçlamaktadır.