Tarih
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Tarih lisans programının amacı; araştırmacı, meraklı, eleştirel, gerekli bilimsel donanımına sahip, etik değerleri içselleştirmiş, güncel gelişmeleri takip eden, analiz edebilen ve yorumlayabilen, tarih disiplinine çok yönlü bakabilme bilgi ve becerisine sahip, alanında uzman, objektif ve çağdaş bilim insanları ve tarihçiler yetiştirmektir.