Psikoloji
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Psikoloji Lisans Programı; bilimsel düşünceyi temel alan, mesleki etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, daima kendini geliştirmeyi hedefleyen, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, bütünsel, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, alanında uzman psikoloji mezunları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.